Centro Benéfico Social Hijos de la Estrada

Segundo os estatutos, trátase dunha asociación de carácter benéfico que ten como principais obxectivos:

  • Axuda mutua a todos os asociados, tanto benéfica como social, sobre todo nos casos en que por enfermidade ou accidente algún socio quede incapacitado física ou mentalmente.
  • Defender os valores autóctonos de Galicia
  • Realizar actividades culturais e recreativas.